$609,000
2313 D Richton
Houston Texas
$634,000
2311 B Richton
Houston Texas
$637,000
2307 B Richton
Houston Texas
$668,000
2311 C Richton
Houston Texas
$671,000
2307 C Richton
Houston Texas
$684,000
2311A Richton
Houston Texas
$549,900
12218 Ashley Circle
Houston Texas
$560,000
4922 Poinciana
Houston Texas
$675,000
735 29th St
Houston Texas
$729,000
874 Wilcrest N
Houston Texas
$749,000
10044 Lynbrook
Houston Texas
$749,000
15 Enchanted Woods
Houston Texas
$939,000
1311 Wakefield
Houston Texas
$1,295,000
5321 Lampasas
Houston Texas
$1,295,000
5326 Navarro
Houston Texas
$629,000
11211 Royal Chateau
Houston Texas
$1,200,000
3207 Manet
Houston Texas
$775,000
12124 Broken Arrow
Houston Texas
$815,000
12126 Broken Arrow
Houston Texas
$5,662,750
5353 Spring Park
Houston Texas